Ekipa

Matjaž Javšnik, direktor KGIFF

Tina Glavič Novak, producentka KGIFF

Franci Kokalj, producent / producer

Veronika Zakonjšek, PR

Ana Škreblin Pirjevec, PR

Tina Kocjančič, hospitality

Tamara Smolej, hospitality

Samo Židan, location manager, hospitality

Katja Stojnič, hospitality

Neža Vilhelm, vodja prostovoljcev, prevodi filmov / head of volunteers, translations

Špela Turk, prostovoljci / managing volunteers

Nina Behek, fotografinja, prevodi / photographer, translations

Natali Nikolic, prevodi filmov / translations

Demi Milovanovic, prevodi filmov / translations

Denis Debevec, prevodi filmov / translations

Nives Košir, prevodi filmov / translations

Franc Jakob Rac,prevodi filmov / translations

Jenjen Harmony, lektura / proofreader

Jaka Jakelj, prevozi / driver

Jan Uderman, prevozi / driver

Lara Pohorec, vodja delavnic / workshop leader

Irena Gatej, teksti / text writer

Sabell-Christina Fabian, oblikovalka / designer

Gregor Jakelj, tehnična podpora / technical support

Mihail, spletna stran / web-page editor